Yala City

Yala City

@yalacityFriends 3,101

Timeline

ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาที่มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบและชำระภาษีได้ตามรายเอียดนี้ค่ะ
See More

Location

Address
ยะลาสะเตง10 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหว… See More
Top