Yakuza Premium Snack

Yakuza Premium Snack

@yakuza.snackFriends 365

Timeline

ขนมอะไร ที่ถ้าทานแล้วจะหุ่นดีขนาดนี้ !!! ไม่ต้องบรรยาย ซื้อไปทดลองทาน แล้วจะรู้เอง 🐠 1ลัง ราคา 1200 บาท (ฟรีค่าส่ง) 🐠 5ลัง ราคา 1,000 บาท (ฟรีค่าส่ง) 🐠 50 ลัง ฟรีทันที 5 ลัง (ฟรีค่าส่ง) 📦 1 ลัง >>48 ห่อ>> 20กรัม>>คละรส 😋รสspicy ...See More
LINE Add Friend QR code
See More
Top