กุดตาเพชร~SC

กุดตาเพชร~SC

@xxt9365cFriends 400

Timeline

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งปีนี้ได้ตรงกับวัน พฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นทุกๆปี ...See More
See More
Top