JP Land Operater: จัดทริปเฉพาะกลุ่ม
บริการรถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมคนขับ บริการรถตู้ในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ บริการรถบัสในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ
Fanpage: www.facebook.com/kktourjapan
Website: www.kktourjapan.com