NRRU Official

NRRU Official

@xvc3700lFriends 320

Timeline

APIC NRRU ขอเชิญผู้สนใจ อบรมพัฒนาต่อยอดอาชีพเชิงพานิชย์ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวง เพื่อการต ...See More
See More

Business Information

Phone 044009009
Top