Laminafilms

วปอ.63 เดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียว สานต่อกิจกรรมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ ด้วยโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63” คืนผืนป่าให้กับประเทศไทยเพิ่มเติม 40 ไร่ จำนว...

5 likes0 commentsLINE VOOM