OTTO

Friends 414

OTTO International

ลิ้นชักเอกสาร

฿450ลิ้นชักเก็บเอกสาร 4 ชั้น

***รายละเอียดสินค้า*** ขนาด 33.0 x 41.0 x 28.0 ซม. น้ำหนัก 3.17 กิโลกรัม

฿550ลิ้นชักเก็บเอกสาร 5 ชั้น

***รายละเอียดสินค้า*** ขนาด 33.0 x 41.0 x 25.0 ซม. น้ำหนัก 3.67 กิโลกรัม

ลิ้นชักอเนกประสงค์

฿250กล่องใส่รองเท้า 1 ชั้น

รายละเอียดสินค้า: กล่องใส่รองเท้า 1 ชั้น ฝาลิ้นชักแบบใส พลาสติกแข็งหนาพิเศษ ซ้อนได้ ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาด 27.5 x 35.0 x 19.0 ซม. น้ำหนก 1.44 กิโลกรัม

฿440กล่องลิ้นชัก 1 ช่อง

รายละเอียดสินค้า: กล่องลิ้นชัก 1 ช่อง ลิ้นชักเก็บของพลาสติก แบบใสพิเศษ ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาดสินค้า : 51x35x19 cm น้ำหนักสินค้า : 2.53 kg.

ชั้นวางอเนกประสงค์

฿790ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 3 ชั้น สีใส

รายละเอียดสินค้า: ชั้นวางของ 3 ชั้น สีใส ชั้นวางแฟ้มเอกสาร ชั้นวางหนังสือ ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาดสินค้า : 33x80x98 cm น้ำหนักสินค้า : 4.95 kg.

฿990ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น สีใส

รายละเอียดสินค้า: ชั้นวางของ 4 ชั้น สีใส ชั้นวางแฟ้มเอกสาร ชั้นวางหนังสือ ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาดสินค้า : 33x80x140 cm น้ำหนักสินค้า : 6.75 kg.

ชั้นวางต้นไม้

฿550ชั้นวางต้นไม้ 3ชั้น ทรงจัตุรัส

รายละเอียดสินค้า: ชั้นวางต้นไม้ 3 ชั้น Woody Shelf ทรงจัตุรัส ชั้นวางต้นไม้พลาสติก ชั้นวางกระถางต้นไม้

฿690ชั้นวางต้นไม้ 3ชั้น ทรงผืนผ้า

รายละเอียดสินค้า: ชั้นวางต้นไม้ 3 ชั้น Woody Shelf ทรงผืนผ้า ชั้นวางต้นไม้พลาสติก ชั้นวางกระถางต้นไม้ ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาดสินค้า : 33x80x92 cm น้ำหนักสินค้า : 4.71 kg.

เครื่องครัว

฿290ที่ลวกไข่ (กึ่งอัตโนมัติ)

รายละเอียดสินค้า: ที่ลวกไข่(กึ่งอัตโนมัติ) ชุดลวกไข่ Half-Boiled Egg Maker ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาดสินค้า : 15x24.5 cm น้ำหนักสินค้า : 0.35 kg.

฿390OTTO เครื่องตวงข้าวสาร กล่องใส

รายละเอียดสินค้า: OTTO เครื่องตวงข้าวสาร กล่องใส่ข้าวสาร พร้อมถ้วยตวง ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาดสินค้า : 18.9x43.5x40 cm น้ำหนักสินค้า : 2.02 kg.

กล่องถนอมอาหาร

฿95[เซต 4 กล่อง] ขนาด 800 มล.

รายละเอียดสินค้า: [เซต 4 ชิ้น] กล่องถนอมอาหาร ขนาด 800 มล. ทรงผืนผ้ากลาง กล่องเก็บของสด กล่องแช่ตู้เย็น ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาด 800 ml. กว้าง17.0 x ยาว12.0 x สูง7.0 ซม. บรรจุ 4 ชิ้น

฿129[เซต 4 กล่อง] ขนาด 1200 มล.

รายละเอียดสินค้า: [เซต 4 ชิ้น] กล่องถนอมอาหาร ขนาด 1,200 มล. ทรงเหลี่ยมกลาง กล่องเก็บของสด กล่องแช่ตู้เย็น

ตะกร้าผ้า

฿390ตะกร้าผ้า 2 ชั้้น มีล้อเลื่อน

รายละเอียดสินค้า: ตะกร้าผ้า 2 ชั้้น หนาพิเศษ มีล้อเลื่อน ***รายละเอียดสินค้า*** ตะกร้าผ้า 2 ชั้น พร้อมล้อเลื่อน = 36.5 x 50.5 x 56 cm. ขนาดตะกร้าชั้นล่าง = 36.5 x 50.5 x 48 cm. ขนาดตะกร้าผ้าชั้นบน = 36.5 x 50.5 x 18 cm. น้ำหนักสินค้า : 2.17 kg.

฿590ตะกร้าผ้า 2 ชั้น มีล้อเลื่อน

รายละเอียดสินค้า: ตะกร้าผ้า 2 ชั้น มีล้อเลื่อน Laundry ตะกร้าพลาสติก ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาดสินค้า : 46x30x104.5 cm น้ำหนักสินค้า : 2.86 kg.

ถังน้ำ + ถังขยะ

฿199ถังน้ำพลาสติก ขนาด 10 ลิตร

รายละเอียดสินค้า: ถังน้ำพลาสติก ขนาด 10 ลิตร พร้อมหูล็อค ถังน้ำ ถังแกลลอน ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาด 41.0 x 43.0 ซม. น้ำหนก 1.45 กิโลกรัม

฿690OTTO ถังขยะทวินคู่

รายละเอียดสินค้า: ถังขยะทวินคู่ ถังแยกขยะ ถังขยะรีไซเคิล ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาด : 63x40x59 cm. น้ำหนักสินค้า : 6.11 kg.

เก้าอี้พลาสติก

฿150เก้าอี้พลาสติก 4 ขา ทรงเหลี่ยม

รายละเอียดสินค้า: เก้าอี้พลาสติก 4 ขา ทรงเหลี่ยมหนา ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาด 26.5 x 26.5 x 45.0 cm. น้ำหนัก 1.00 kg.

฿150เก้าอี้พลาสติก 4 ขา หน้ากลม

รายละเอียดสินค้า: เก้าอี้พลาสติก 4 ขา หน้ากลม ทรงสูง สีน้ำเงิน ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาด 34 x 34 x 43 cm. น้ำหนัก 1.06 kg.

กระติกเก็บความเย็น

฿190กระติกน้ำแข็ง 4 ลิตร

รายละเอียดสินค้า: กระติกน้ำแข็ง 4 ลิตร กระติกกลม กระติกเก็บความเย็น ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาด : 45.5 x 29.0 x 39.5 cm. น้ำหนัก : 2.97 kg.

฿490กระติกน้ำแข็ง Super Cool

รายละเอียดสินค้า: กระติกน้ำแข็ง Super Cool ขนาด 28 ลิตร สีเขียวสะท้อนแสง ถังแช่อเนกประสงค์ ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาด : 45.5 x 29.0 x 39.5 cm. น้ำหนัก : 2.97 kg.

ขวดพลาสติก

฿250ขวดพลาสติก+ฝา แพ็ค 50 ขวด

รายละเอียดสินค้า: ขวดพลาสติก+ฝา แพ็ค 50 ขวด ขนาด 500 ml.พร้อมฝา ทรงกลมมาตรฐาน ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาดปากขวด : 30 มม. ปริมาตร : 500 มล. น้ำหนักขวด : 18.5 กรัม ขนาดแพ็คสินค้า : 40.0 x 54.0 x 20.0 ซม. บรรจุแพ็คละ 50 ขวด แถมฟรีสีฝา PE สีดำ

฿325ขวดพลาสติก+ฝา แพ็ค 100 ขวด

รายละเอียดสินค้า: ขวดพลาสติก+ฝา แพ็ค 100 ขวด ขนาด 500 ml.พร้อมฝา ทรงกลมมาตรฐาน ***รายละเอียดสินค้า*** ขนาดปากขวด : 30 มม. ปริมาตร : 500 มล. น้ำหนักขวด : 18.5 กรัม ขนาดแพ็คสินค้า : 40.0 x 54.0 x 20.0 ซม. บรรจุแพ็คละ 100 ขวด

Mixed media feedSee more

Country or region: Unspecified