Passport Visa Work

Friends 32,208

บริการแรงงานต่างด้าว

ข้อมูลบัญชี

เราดำเนินการภายใต้กฎหมาย เราคือผู้นำด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ที่ให้บริการบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพและความจริงใจ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกบริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ทั้งการจัดการเอกสาร การพิสูจน์สัญชาติ การตรวจสัญชาติ และ MOU นำเข้าระหว่างประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ประกอบกับโครงข่ายสายสัมพันธ์ธุรกิจที่กว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ถูกกฎหมาย 100% และลูกค้าสามารถอุ่นใจได้ ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพของเรา ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาในทุกๆ สถานการณ์ตลอดสัญญาบนพื้นฐานของความถูกต้องภายใต้กฎหมาย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าประหนึ่งเราเป็นหุ้นส่วนที่คอยปกป้องผลประโยชน์ และเป็นฝ่ายบุคคลที่คอยให้การดูแลรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างกำไรสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยแรงงานที่มีคุณภาพ ผ่านการอบรม และการนำเข้าที่ถูกกฎหมายของเราด้วยประสบการณ์ในสายงานกว่า 7 ปีของเรา ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน พิสูจน์สัญชาติ

Mixed media feedSee more

บริการที่มีSee more

MOU เมียนมาคนเก่า Return

17,000

MOU ลาวมีวีซ่าท่องเที่ยว

16,000

MOU กัมพูชามีวีซ่าท่องเที่ยว

15,000

Country or region: Thailand