Chin Huay

โคโรนาไวรัส (COVID-19) ป้องกันได้ !!! วันนี้น้องชินนี่มี #วิธีสังเกตุเบื้องต้นและวิธีป้องกัน ง่ายๆในการดูแลสุขภาพของเพื่อนๆ ทุกคน และคนที่เพื่อนๆ รักให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรนาที่กำลังลุกลามและแพร่กระจ...

0 likes0 commentsLINE VOOM