WMC hospital

📌 “ #เฮอร์แปงไจน่า” โรคในช่วงฤดูฝนที่พ่อแม่ควรระวัง โรคเฮอร์แปงไจน่า ( #Herpangina) เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็ก มักระบาดในเด็กอายุ 2 ถึง 10 ปี พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน ...........................

0 likes0 commentsLINE VOOM