eBay Thailand

📽 รวมวิดีโอสาธิตวิธีใช้งาน eBay SEAPaSS 2.0 📦✈️ 1.วิธีเพิ่มบัญชี eBayID เข้าระบบ ตั้งค่าเบื้องต้นและ Sync ออเดอร์ 2.วิธีใช้ระบบ SKU และวิธี Bulk Apply SKU ใน CN22 3.ทำความรู้จักทุกปุ่ม ก่อนเริ่ม...

3 likes0 commentsLINE VOOM