01/01/2559

วางจำหน่าย สบู่ควินนส์ ในปี 2558 เริ่มทำโฆษณาบนรถเมล์ 30 สาย วิ่งทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล และขยายวิ่งตามรถบริการขนส่งทั่วประเทศ ในเวลาต่อมา