big healthy plant

Friends 2,622
  • วัคซีนพืช Big

ข้อมูลบัญชีmore

วัคซีนพืชbig/ออมสิน -วัคซีนพืข ออมสิน ใช้กับ พืชไร่ เช่น นาข้าว มัน ยาง ปาล์ม -วัคซีนพืข big ใช้ได้กับพืช ผัก ผลไม้ ทุกชนิด ทั้งพืชไร่และพืชสวนครับ ช่วยเพิ่มผลผลิดปลอดภัยต่อชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...นวัตกรรม ที่ กวาดรางวัล ด้าน การเกษตร มาแล้วทั่วโลก เกษตรกรสามารถนำไป ต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็น ผักปลอดสาร หรือ คลินฟู๊ด ได้อย่างสบายใจ เกษตรปลอดภัย เพื่อนๆที่สนใจเกษตรอิทรีย์ แต่ไม่มีเวลาหมักปุ๋ย วัคซีนพืช ใช้แทน การหมักปุ๋ยชีวภาพผสมน้ำ รดได้เลย ช่วยส่งเสริมกระบวนการ สร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลง และ ยังเพิ่มผลผลิต 40% รายได้เพิ่ม ปลอดภัยต่อทุกชัวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...!!! ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช.และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Mixed media feedmore

วัคซีนพืช บิ๊กmore

งานmore

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายภาคอิสานนะครับ สนใจเชิญสอบถามได้ครับ 0918658321/อ๊อฟ

Big health plant วัคซีนพืช

profileImg
big healthy plant
วัคซีนพืช Big