tiewroblok magazine

🤔 "สถานีรถไฟหัวลำโพงมีต้นแบบ มาจากสถานีรถไฟในเมืองอะไร?" . ทีนี้...มารู้เรื่องสถานีรถไฟหัวลำโพงกันให้มากขึ้น! . 1. สถานีรถไฟกรุงเทพเป็นสถานีรถไฟหลักและเป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อส...

0 likes0 commentsLINE VOOM