C.R.Group

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับเกษตรกร และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ร่วมใจกันหลีกเลี่ยงไปสถานที่เสี่ยง ใส่แมส หมั่นล้างมือ เชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน✌️😁 #ต้านโควิท19 #หมั่นล้างมือ #สว...

0 likes0 commentsLINE VOOM