C.R.Group

ปั๊มนำ้เงียบ...ลูกเพียบบ 😊 ปั๊มน้ำ KIkawa แรงไม่กั๊ก เสียงไม่กวน ตัวจริงเรื่องปั๊มเงียบ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ที่พลังแรงสม่ำเสมอควบคุมน้ำให้ไหลเท่ากันทุกก๊อก เสียงเงียบ…ไร้เสียงรบกวน เพื่อบ้านของคนรุ่นใ...

0 likes0 commentsLINE VOOM