วพ.พระจอมเกล้า.พบ.

วพ.พระจอมเกล้า.พบ.

@xmk8486nFriends 141

Location

Address
203 หมู่.2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
Location
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี

Business Information

Hours 08.00-17.00 น.
Closed on เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ
URL http://www.pckpb.ac.th
Phone 032-427049

วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
Top