CMP GROUP

📣 รณรงค์ขับขี่ 🚘 ปลอดภัย 🎉 เทศกาลสงกรานต์💦 📢📢โดยความห่วงใยจาก C.M.P. Group 📌ดื่มไม่ขับ ทั้งผู้ขับและผู้ร่วมเดินทาง🍻🚘🚘❌ 📌ไม่ใช้โทรศัพท์ ขณะขับรถ📲📵❌ 📌ไม่ย้อนศร ปฏิบัติตามกฎหมาย🚫⚠️❌ �...

0 likes0 commentsLINE VOOM