Bunny's Journey

Bunny's Journey

@xjz9303zFriends 842

Timeline

เรียนลูกค้าทุกคนคะ ที่ทิ้งผ้าไว้ เกิน6เดือน จะขอเครียผ้านะคะรบกวนมารับภายในอาทิตย์สิ้นเดือนมีนาคม ไม่งันจะขออนุญาติทิ้งนะคะ เพราเมันเยอะมากไม่ทีที่เก็บแล้วอะคะ งานที่ลูกค้าไม่มารับและไม่ชำระเงินขออนุญาตเอาไปบริจาคนะคะ ลูกค้าที่จะขึ้นตัวอย่างมาได้เลยนะคะ เดือน 6-7 จ ...See More
See More

Business Information

Hours Monday-Thusday after 4:30-10pm
Other กรุณาทำการจองผลิตงานล่วงหน้าคะ
Top