NexTech Thailand

clapซื้อง่าย ขายคล่องด้วย Self-Checkout เมื่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ร้านค้าก็ต้องเริ่มปรับตัวและเริ่มนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขายมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความต้องการเฉพา...

0 likes0 commentsLINE VOOM