ศรีฟ้าทันตกรรม

ศรีฟ้าทันตกรรม

@xim1600rFriends 15

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

  • อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซิน

    อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซิน

    500

  • อุดฟันด้วยกลาสไอโอโนเมอร์

    อุดฟันด้วยกลาสไอโอโนเมอร์

    500

Top