แอพพลิแคด ผู้จัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบ ที่ครอบคลุมด้านงานออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และมัลติมีเดีย ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการริเริ่มผลักดันการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการออกแบบ และทีมงานคุณภาพกว่า 200 ชีวิต ทำให้แอพพลิแคดมีความพร้อมที่จะพัฒนาการให้บริการ และการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการาของลูกค้า เพื่อมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะสามารถ ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับคุณภาพของการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น https://www.applicadthai.com