นิเทศธุรกิจบัณฑิตย์

รับทุนในวาระครบรอบ 50 ปี สำหรับสมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ - สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล - สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ - สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ *(วิทยุกระจายเสี...

1 like0 commentsLINE VOOM