นิเทศธุรกิจบัณฑิตย์

มาแล้วทุนเรียนนิเทศศาสตร์ 50%-100% กับ - สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล - สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) - สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล คลิกเลย...

1 like0 commentsLINE VOOM