นิเทศธุรกิจบัณฑิตย์

สมัครเรียนและมอบตัว คณะนิเทศศาสตร์ รับทุนการศึกษา 13,000 บาท กับสาขาที่ทันสมัย - สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล - สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล - สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรร...

2 likes0 commentsLINE VOOM