นิเทศธุรกิจบัณฑิตย์

เด็กนิเทศศาสตร์ สดใส มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล ต้องทีนี่ คณะนิเทศ DPU จะเรียนสายไหนมา ก็สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ - หลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล - หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - หลักสูตรสื่อสารกา...

0 likes0 commentsLINE VOOM