นิเทศธุรกิจบัณฑิตย์

เรียน 4 หลักสูตรทันสมัยคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ - สื่อสารการตลาดดิจิทัล - สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) - ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - สื่อสารการแสดงดิจิทัล รองรับเทรน...

0 likes0 commentsLINE VOOM