นิเทศธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอต้อนรับ น.ส.ณัฐริกา ทรัพย์รุ่งเรือง #Dek62 จากโรงเรียนนาหลวง สู่สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล #PlayC คณะนิเทศฯ เปิดรับสมัคร #Dek62 แล้ว ตั้งแต่วันนี้ รับทุนการศึกษ...

0 likes0 commentsLINE VOOM