นิเทศธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สร้างบัณฑิตยุคใหม่ Digital DNA กับสาขาดังต่อไปนี้... * สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล * สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ * สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล * สาขาการสื...

0 likes0 commentsLINE VOOM