นิเทศธุรกิจบัณฑิตย์

ยะฮู้ You #Dek62 คณะนิเทศศาตร์ DPU เปิดรับสมัครทุนเสริมโอกาสและทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ กับ 2 สาขาเด่น - สาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล #PlayC - สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล #DigiC คุณสม...

0 likes0 commentsLINE VOOM