Energy News Center

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และส่งเสริม สนับสนุน ...

2 likes0 commentsLINE VOOM