CRUZEE KIDZ

เด็กจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่? 🔴เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขน ขา มือ ลำตัว และทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงการฝึกฝนการพัฒนาทางร่างกายในด้านการควบคุมการท...

0 likes0 commentsLINE VOOM