มจร.โคราช

@xcg2242qFriends 1,671

Timeline

16082018-30082019
See More

Location

Address
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชส… See More
Location
3 กม.จากประตูพลล้าน
วิ่งผ่านตรงมาทางวัดทุ่งสว่าง

Business Information

Hours 9.00-17.00 ทุกวันทำการ
Closed on เฉพาะวันพระ
URL http://nkr.mcu.ac.th
http://www.facebook.com/mcunkr
Phone 044-924556
รับสมัคร นิสิตปริญญาตรี/โท/ประกาศนียบัต

Account Intro

รับสมัครนิสิตใหม่ 2560
- ระดับปริญญาตรี 5 สาขา
1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชารัฐศาสตร์
5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

- ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. สาขาวิชาปรัชญา

- ระดับประกาศนีย…
See More

Jobs

รับสมัครนิสิตใหม่ 2560
- ระดับปริญญาตรี 5 สาขา
1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชารัฐศาสตร์
5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

- ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. สาขาวิชาปรัชญา

- ระดับประกาศนีย…
See More
Top