SCT Support

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (Memorial Day) วัน Memorial Day นี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ที่ประชาชนชาวอเมริกันจะระลึกถึงทหาอเมริกันที่เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อชาติ (อเมริกา) เป็นวันที่ชาวอเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM