ชมรมนิติกร อปท.ฯ

ชมรมนิติกร อปท.ฯ

@xbg5031sFriends 349

Timeline

👥👥กลุ่มไลน์ ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย 👥👥 - ห้ามเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มและโลโก้กลุ่มโดยพละการ ใครจงใจฝ่าฝืนขออนุญาต เชิญออกกลุ่ม - ท่านใดอยู่ในกลุ่มใดแล้ว ไม่ต้องเข้าอยู่หลายๆกลุ่ม ยกเว้นฝ่ายวิชาการ - ห้ามปิดลิ้งค์เชิญโดยพลการ ลิ้งค์กลุ่มไลน์ช ...See More
LINE : Free Calls & Messages line.me LINE is a new communication app which allows you to make FREE voice calls and send FREE messages whenever and wherever you are, 24 hours a day!
See More
Top