Oriental Paint

Oriental Paint

@xac3861gFriends 194

Timeline

ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2561 ลูกค้าที่พนักงานขายไม่แจ้งขอส่งขนส่งเป็นกรณีพิเศษ เช่น ราคาแพงหรือส่งไม่ถึงร้าน ทางบริษัทฯจะส่งสินค้าไปให้ลูกค้า ผ่านขนส่งโอ.เคน๊ะคะ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
See More
Top