GTECH Corporation

พนักงานทุกคนคือกำลังสำคัญ 💪💪ของบ้านจีเทค เกราะกำบังสำคัญที่ทำให้บ้านจีเทคแข็งแรง คือการได้รับวัคซีนที่ดีด้วยกันถึง 2 เข็ม 💉เข็มแรก ชื่อ เข้มแข็ง 💉เข็มสอง ชื่อ เข้มงวด ซึ่งทั้ง 2 วัคซีนนี้ ไม่...

1 like0 commentsLINE VOOM