GTECH Corporation

ขอให้มีความสุขเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ อยู่บ้านพักผอนดูแลตัวเองให้ปลอดโควิด19 นะคะ #จีเทคคอร์ปอเรชั่น #GTECHCorporation

0 likes0 commentsLINE VOOM