มิตรไมค์

Friends 0
  • http://mitrmike.com
  • 53/52 ซ.จรัญสนิทวงศ์23 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

บริษัท มิตรไมค์ จำกัด เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยชาวไทยเป็นผู้ถือหุ้น100% ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยกลุ่มของเพื่อนไมค์ ภิรมย์พร ซึ่งมี นายวิสัย อุดทุม ,นายไสว จำเริญเนาว์ ,นายเทพอักษร ชายทอง และ นายกฤตภาส ต๊ะประจำ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง จึงเป็นที่มาของชื่อ”มิตรไมค์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์”แซ่บไมค์”โดย ไมค์ ภิรมย์พร กระจายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง บริษัท มิตรไมค์ จำกัด มีสำนักงานแห่งใหญ่: ตั้งอยู่ เลขที่ 53/52 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 23 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการหลักในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารไทย ผลิตภัณฑ์”น้ำปลาร้าปรุงสุก” ยี่ห้อ“แซ่บไมค์” มีหลากหลายบรรจุภัณฑ์ เช่น ชนิดบรรจุขวด ชนิดก้อน และชนิดผง “แซ่บไมค์”เป็นน้ำปลาร้าพาสเจอไรซ์ บรรจุขวด โดย คุณไมค์ ภิรมย์พร สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท มิตรไมค์ จำกัด ได้ที่ http://mitrmike.com/zabmike/about/

Recent media

ผลิตภัณฑ์

น้ำปลาร้าปรุงสุก 1ลัง(12ขวด)

น้ำปลาร้าปรุงสุก 6ขวด

น้ำปลาร้าปรุงสุก 3ขวด

Coupon

Reward card