CjShip

CjShip

@wxg8230aFriends 60

รูป

See More

Location

Address
99/9 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธ… See More
Location
สถานนีรถไฟฟ้า BRT ตลาดพูล
สถานนีรถไฟฟ้า BTS ราชพฤกษ์

Business Information

Hours เปิด จ-ศ เวลา 08.30-17-00
URL http://www.cjship.co.th/
https://www.facebook.com/ExImServiceCenter/
Phone 02-477-9299
Other eMail : cjship@hotmail.com

ประวัติ

  • 2523
  • 2552
  • 2555
  • 2556
  • 2558
  • 2559

Account Intro

ศูนย์บริการพิธีการส่งออก-นำเข้า
Export Import Service Center

บริษัท ซีเจ ชิปปิ้ง จำกัด ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ มามากกว่า 30 ปี (ก่อตั้งปี 2523) ให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้าครบวงจร (ONE STOP SERVICES) เพียงท่านติดต่อก…
See More

Jobs

มาเป็นสมาชิกครอบครัวซีเจ

ครอบครัวซีเจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการผลิตผลงานคุณภาพ

สมาชิกซีเจได้เรียนรู้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตั้งแต่แรกเข้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงา…
See More
Top