CjShip

CjShip

@wxg8230aFriends 43

Timeline

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.45 - 10.30 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) www.youtube.com การบรรยายในหัวข้อ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)” ในงาน NSTDA Investors’ Day 2018 ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.45 - 10.30 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์...
See More

รูป

See More

Location

Address
99/9 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธ… See More
Location
สถานนีรถไฟฟ้า BRT ตลาดพูล
สถานนีรถไฟฟ้า BTS ราชพฤกษ์

Business Information

Hours เปิด จ-ศ เวลา 08.30-17-00
URL http://www.cjship.co.th/
https://www.facebook.com/ExImServiceCenter/
Phone 02-477-9299
Other eMail : cjship@hotmail.com

ประวัติ

  • 2523
  • 2552
  • 2555
  • 2556
  • 2558
  • 2559

Account Intro

ศูนย์บริการพิธีการส่งออก-นำเข้า
Export Import Service Center

บริษัท ซีเจ ชิปปิ้ง จำกัด ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ มามากกว่า 30 ปี (ก่อตั้งปี 2523) ให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้าครบวงจร (ONE STOP SERVICES) เพียงท่านติดต่อก…
See More

Jobs

มาเป็นสมาชิกครอบครัวซีเจ

ครอบครัวซีเจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการผลิตผลงานคุณภาพ

สมาชิกซีเจได้เรียนรู้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตั้งแต่แรกเข้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงา…
See More
Top