ptirubber

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ป้องกันไฟดูดทันทีที่ติดตั้ง เพราะแผ่นยางมีคุณสมบัติต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ⚡️ >>> ช่วยให้ปลอดภัยจากอันตรายกระแสไฟฟ้าขณะปฎิบัติงาน ป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิต ตัวเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM