ECOCAR

เติมเต็มในส่วนที่ขาด เพราะบางครั้งสิ่งที่ทำให้เกิดความสุข นั้นเกิดได้จากคนข้างๆ เพราะเพียงคนรอบข้างมีความสุข แค่นั้นบางทีก็อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขใจแล้ว ความสุขจากการเติมเต็มนั้น อาจมอบได้...

5 likes8 commentsLINE VOOM