wellcome-evolution

17 พฤษภาคม 2566 "วันพืชมงคล" เป็นวันจัดพระราชพิธีสำคัญซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่ 2 พิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ . ซึ่งในพิธีดังกล่าวจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ประชาชนจะตั้งตา...

0 likes0 commentsLINE VOOM