Shichida_th

Shichida_th

@wur1841pFriends 505

Timeline

ภาพบรรยายกาศสัมมนาชิจิดะที่ผ่านค่ะ น้องๆและคุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจกิจกรรมวัดพลังอัจฉริยะของชิจิดะเป็นจำนวนมาก ปีหน้าพบกันใหม่นะคะ
See More
Top