บางกอกอินเตอร์แคร์

ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง เรียนเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ดูแลอย่างมีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานรับรองคุณวุฒิจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เรียนจบขึ้นทะเบียนเป็น ...

0 likes0 commentsLINE VOOM