We Safety

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ณ บริษัท เอส เอส เอ็ม ซี จำกัด กราบขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ไว้ใจครับ 😀🙏 นึกถึงงานอบรมด้านความปลอดภัย นึกถึง We safety นะครับ 😀 ...

0 likes0 commentsLINE VOOM