We Safety

การอบรมหลักสูตรจป. หัวหน้างาน online ผ่านโปรเเกรม zoom บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ กราบขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ไว้ใจครับ 😀🙏 นึกถึงงานอบรมด้านความปลอดภัย นึกถึง We safety นะครับ 😀 ------------ สนใจหลักสูต...

0 likes0 commentsLINE VOOM