TIC-Chiangmai

โอกาสมาถึงแล้วห้ามพลาด‼️ ขอเชฺิญเข้าร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อ " ระบบวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย OEE Basic Box " วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2021 เวลา 13.00 - 15.30น. ผู้ที่สนใจสามารถดูกำหนดกา...

0 likes0 commentsLINE VOOM