จุลินทรีย์ไมโคร-เบลส

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ขอเรียนแจ้ง ปรับราคาจุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส ในปี 2566 เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมา ราคาต้นทุนการผลิต การขนส่ง และการนำเข้า ได้มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัญหาค่...

0 likes0 commentsLINE VOOM