จุลินทรีย์ไมโคร-เบลส

#การเลี้ยงกระบือ เลี้ยงแล้วได้อะไรบ้าง 🐃🐃 ควายหรือกระบือ เป็นสัตว์ที่อยู่คู่คนไทยมานาน มีความสำคัญทั้งด้านการขนส่งในอดีตและการเกษตรในปัจจุบัน 💚สายพันธุ์กระบือ แยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กระบือ...

0 likes0 commentsLINE VOOM